Phối màu và tính sơn nhà

      

`

Các thông số của ngôi nhà

1. Chiều dài nhà (m):
2. Chiều rộng nhà (m):
3. Chiều cao trung bình 1 tầng (m):
4. Số tầng:
5. Sơn màu ngoài nhà
a. Số mặt trước / sau
b. Số mặt hông nhà
6. Sơn màu chống thấm
a. Số mặt trước / sau
b. Số mặt hông nhà

Các thông số tính toán của ngôi nhà

DT sơn lót nội thất: 500 m2
DT sơn trắng trần: 125 m2
DT sơn màu nội thất: 375 m2
DT sơn lót ngoại thất: 123.75 m2
DT sơn màu ngoại thất: 123.75 m2
DT sơn chống thấm: 0 m2

Dự toán số lượng sơn Ipaint cho công trình

Sơn Nội Thất Sơn Lót 0 thùng 0 lon 0 đ
Sơn Phủ 0 thùng 0 lon 0 đ
Sơn Siêu Trắng 0 thùng 0 lon 0 đ
Sơn Ngoại Thất Sơn Lót 0 thùng 0 lon 0 đ
Sơn Phủ 0 thùng 0 lon 0 đ
Sơn Chống Thấm 0 thùng 0 lon 0 đ
Tổng Tiền 0 đ