Cách tính sơn nhà

Các thông số của ngôi nhà
1. Chiều dài nhà (m):
2. Chiều rộng nhà (m):
3. Chiều cao trung bình 1 tầng (m):
4. Số tầng:
5. Sơn màu ngoài nhà
a. Số mặt trước / sau
b. Số mặt hông nhà
6. Sơn màu chống thấm
a. Số mặt trước / sau
b. Số mặt hông nhà
Các thông số tính toán của ngôi nhà
Nội Thất
7. DT sơn lót nội thất:
1200.00 m2
8. DT sơn trắng trần:
300.00 m2
9. DT sơn màu nội thất:
900.00 m2
Ngoại Thất
10. DT sơn lót ngoại thất:
45.00 m2
11. DT sơn màu ngoại thất:
45.00 m2
12. DT sơn chống thấm:
405.00 m2
Dự toán số lượng sơn Ipaint cho công trình
Sản phẩm
Loại sản phẩm
Đơn vị tính
SL thùng (18L)
SL lon (5L)
Thành tiền
Sơn nội thất
Sơn lót
0 thùng
0 lon
0 đ
Sơn phủ
0 thùng
0 lon
0 đ
Sơn siêu trắng
0 thùng
0 lon
0 đ
Sơn ngoại thất
Sơn lót
0 thùng
0 lon
0 đ
Sơn phủ
0 thùng
0 lon
0 đ
Sơn chống thấm
0 thùng
0 lon
0 đ
Tổng tiền
0 đ