Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN VÀ HOÁ CHẤT TÂN Á ĐẠI THÀNH

Địa chỉ: Khu công nghiệp Thanh Liêm, Thị trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 091 504 6989

Email: xuan.pn@tanadaithanh.vn