Nha tai tro

Ông Đặng Quang Định - Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Sơn và Hóa chất Tân Á Đại Thành (bên phải, phía ngoài) cùng các thành viên tham dự sự kiện.

Ông Đặng Quang Định – Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Sơn và Hóa chất Tân Á Đại Thành (bên phải, phía ngoài) cùng các thành viên tham dự sự kiện.

Ông Đặng Quang Định – Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Sơn và Hóa chất Tân Á Đại Thành (bên phải, phía ngoài) cùng các thành viên tham dự sự kiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *